Element graficzny

Michał Krupiński

członek Rady Pracodawców RP, 
przewodniczący Rady Nadzorczej Gemini Polska Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Gemini Polska oraz Doradca Warburg Pincus London. Zasiada również w kilku zarządach europejskich spółek technologicznych.  

Do listopada 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Pekao. Wcześniej zajmował szereg wyższych stanowisk kierowniczych w wiodących instytucjach finansowych. Był także Prezesem Zarządu Grupy PZU, największej grupy finansowej w regionie.  

Wcześniej, w 2011 roku, został szefem Globalnej Bankowości i Rynków na Europę Środkowo-Wschodnią w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał za projekty fuzji i przejęć, finanse oraz doradztwo kapitałowe. 

Posiada bogate doświadczenie w sektorze publicznym. W latach 2008-2011 był zastępcą dyrektora wykonawczego w Radzie Dyrektorów Grupy Banku Światowego w Waszyngtonie, a w latach 2005-2007 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kształcił się także w zakresie ekonomii m.in. w Belgii. Ukończył program MBA na Columbia University Graduate School of Business, studiował także na Uniwersytecie Harvarda.