Element graficzny

Magdalena Kitlas

dyrektor Departamentu Relacji

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania kierunków Ochrona Środowiska oraz Zarządzanie i Marketing. Ukończyła Studia Podyplomowe "ESG w praktyce". Od kilkunastu lat związana z Pracodawcami RP. Odpowiedzialna za relacje z biznesem oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi. Koordynatorka Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”, Członkini Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Obecnie zaangażowana w projekty ESG. Członkini jury konkursów o tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu.