Element graficzny

Konrad Pokutycki

członek Rady Pracodawców RP
prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów przez kilka lat wykładał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, w szkołach biznesu oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Współautor polsko-niemiecko-angielskiego słownika rachunkowości i bankowości. Konsultant w zakresie zarządzania finansami, doradztwa podatkowego, systemów informacyjnych w firmach konsultingowych. W roku 2003 uzyskał tytuł biegłego rewidenta. 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, członek Rady Nadzorczej Zelmer S.A. Wybrany jednogłośnie, w latach 2009-2014 oraz 2017-2020 pełnił społecznie funkcję Prezesa Zarządu CECED Polska – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD (od 2018r. Związek Pracodawców AGD Applia Polska).

Konrad Pokutycki skutecznie rozwija koncepcję społecznej odpowiedzialności BSH w Polsce. Dzięki jego staraniom BSH od lat wspiera  rozwój szkolnictwa technicznego oraz wyższego w Polsce. Prezes Pokutycki nawiązał współpracę z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim. Ponadto, firma BSH mocno wspiera działalność charytatywną, której celem jest wyrównywanie szans wśród dzieci i młodzieży w Polsce.