Element graficzny

Komitet Podatkowy

Komitet Podatkowy to zespół doradczy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Za cel działalności stawia sobie poddawanie pod publiczną debatę założeń projektowanych regulacji prawno-podatkowych oraz wskazywanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, które mogłyby przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego. Mając na celu dbałość o stabilność rozwiązań prawnych i respektowanie zasady pewności prawa podatkowego, Komitet Podatkowy podejmuje działania prewencyjne. Polegają one na przedstawianiu konstruktywnych rozwiązań, jak również wskazywaniu właściwego kierunku zmian w prawie podatkowym.

Obszary zainteresowań Komitetu Podatkowego:

 • monitoring i analiza regulacji prawno-podatkowych oraz procesu legislacyjnego w obszarze prawa podatkowego,
 • wypracowywanie i wskazywanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, które mogłyby przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego,
 • upowszechnianie wiedzy eksperckiej,
 • obciążenia dla przedsiębiorców,
 • split-payment,
 • projekt nowej Ordynacji podatkowej,
 • klin podatkowy.

Wybrane osiągnięcia: 

 • organizacja wielu seminariów z zakresu prawa podatkowego, w których udział wzięli zarówno przedstawiciele Pracodawców RP i firm członkowskich, jak też przedstawiciele strony rządowej.

Powołanie Komitetu Podatkowego: 2014 rok 

Przewodniczący: Izabela Witczak, ekspert ds. podatkowych Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP

Sekretarz: Izabela Witczak, ekspert ds. podatkowych Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP (e-mail: i.witczak@pracodawcyrp.pl)

Najbliższe plany: 

 • kontrole podatkowe przedsiębiorcy,
 • czynny żal w praktyce,
 • kontrole ZUS płatnika składek,
 • odpowiedzialność członków zarządów za zobowiązania spółek kapitałowych,
 • Polski Ład w praktyce.