Element graficzny

Jarosław J. Fedorowski

członek Rady Pracodawców RP, 
prezes Polskiej Federacji Szpitali 

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Członek Zarządu Światowej Federacji Szpitali IHF. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia. Karierę rozpoczynał w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu. Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku oraz Georgii.  

Następnie lekarz konsultant, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala ds. medycznych University of Vermont Health Network. Absolwent studiów MBA w ochronie zdrowia w USA oraz certyfikowanych szkoleń podyplomowych na m. in. Harvard Medical School, Temple University School of Medicine, Mercer University i American College of Physician Executives. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 uzyskał promocję na stopień docenta, a w 2003 – promocję na stopień profesora medycyny klinicznej na University of Vermont w USA. Profesor w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. Kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa, muzyk zespołu Kardioband.