Element graficzny

Jan Buczek

członek Rady Pracodawców RP, 
prezes Zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Jan Buczek od ponad 30 lat działa na rzecz rozwoju polskiego i europejskiego transportu drogowego. Od 2006 r. jest prezesem ZMPD. Od 26 lat związany z ZMPD jako członek Rady Zrzeszenia (1995-19990, a następnie pełnił funkcję Sekretarza Generalnego (1999 – 2006), a od 2002 r. sprawuje nieprzerwanie mandat delegata na Zgromadzenie Ogólne Delegatów ZMPD.

Ponadto aktywnie reprezentuje polski transport w International Road Transport Union (IRU) z siedzibą w Genewie jako członek Prezydium IRU.

Od wielu lat Jan Buczek aktywnie zabiega o konsolidację środowiska polskich przewoźników drogowych. Z jego inicjatywy w 2009 r. powstało Forum Transportu Drogowego (FTD) - platforma dyskusyjna służąca wypracowywaniu wspólnych stanowisk środowiska na potrzeby dialogu z rządem i Parlamentem, a także organami Unii Europejskiej.

Jednym z sukcesów Jana Buczka i Zrzeszenia było przywrócenie nauczania zawodu kierowcy w szkołach publicznych.

Jan Buczek został uhonorowany licznymi polskimi i zagranicznymi wyróżnieniami i odznaczeniami.