Element graficzny

Jacek Cieplak

wiceprezes zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, związany z publicznym prawem gospodarczym oraz procedurą administracyjną i sądowo administracyjną.

Od 2012 r. współpracował z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców, uczestnicząc w procesie tworzenia i konsultacji społecznych aktów prawnych dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z wiodącymi kancelariami prawnymi w Polsce. Do września 2018 r. prowadził własną praktykę adwokacką. Występował jako pełnomocnik przedsiębiorców i związków pracodawców w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

We wrześniu 2018 r. powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przez Ministra właściwego ds. gospodarki. Ze względu na powołanie zawiesił wykonywanie praktyki adwokackiej. Wraz z Rzecznikiem MŚP tworzył od podstaw Urząd oraz jego oddziały w pięciu miastach Polski. Sprawował nadzór nad Wydziałem Interwencyjno-Procesowym oraz oddziałami terenowymi Biura Rzecznika MŚP. Budował bliskie relacje ze środowiskami przedsiębiorców, nauki, prawniczych samorządów zawodowych oraz z przedstawicielami administracji publicznej. Pomysłodawca i koordynator akcji informacyjnej Biura Rzecznika MŚP #RatujBiznes założonej na rzecz wsparcia przedsiębiorców w trakcie pandemii Covid 19. Akcja odniosła spektakularny sukces a do pomocy przedsiębiorcom zaangażowało się ponad 400 kancelarii prawnych z całego kraju.

W grudniu 2021 r. złożył rezygnację ze stanowiska Zastępcy Rzecznika MŚP i wrócił do wykonywania zawodu Adwokata we własnej Kancelarii.

Doradca Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Stały mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Reprezentuje Pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego.

Autor licznych wystąpień i publikacji.