Element graficzny

Forum Pracodawców Rehabilitacji

Forum Pracodawców Rehabilitacji to miejsce debat i wymiany doświadczeń ekspertów działających w obszarze rehabilitacji medycznej. Platforma powstała w celu ochrony oraz reprezentacji praw pracodawców z obszaru leczenia rehabilitacyjnego, a także działania na rzecz dobra pacjentów i profesjonalistów medycznych. 

Obszary zainteresowania platformy: 

  • podejmowanie działań, we współpracy z partnerami społecznymi i decydentami, zmierzających do stworzenia konkretnych rozwiązań w zakresie udzielania świadczeń,
  • wypracowanie stanowisk i rekomendacji w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na rehabilitację oraz wynagrodzenia personelu medycznego.

Powołanie platformy: 2017 rok 

Przewodniczący: Jerzy Karwowski, prezes Zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

Sekretarz: Beata Rorant, dyrektor Departamentu Zdrowia Pracodawców RP (e-mail: b.rorant@pracodawcyrp.pl)

Najbliższe plany: 

  • poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych,
  • zwiększenie nakładów finansowych na rehabilitację,
  • wzrost wynagrodzeń dla fizjoterapeutów.