Europejska Fundacja ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest trójstronnym organem Unii Europejskiej. Ma za zadanie wspierać tworzenie lepszych warunków życia i pracy w Europie.

Europejska Fundacja ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy

Podstawowymi jej celami są: 

  • ocena i analiza warunków życia i pracy, 
  • przygotowywanie opinii i udzielanie wiarygodnych porad decydentom politycznym w sprawach polityki społecznej, 
  • przyczynianie się do poprawy życia oraz dokonywanie oceny zjawisk zachodzących w sferze gospodarczej i społecznej. 
  • Pracodawcy RP są stale informowani o prowadzonych przez fundację pracach i wypracowywanych dokumentach. Dodatkowo udzielają wsparcia merytorycznego, najczęściej w formie opinii na temat przygotowywanych analiz bądź w formie raportów.

Przedstawiciel Pracodawców RP: Katarzyna Siemienkiewicz