Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) jest organizacją trójstronną, w skład której wchodzą przedstawiciele rządów, pracodawców i pracowników. Jej misją jest poprawa warunków pracy na obszarze UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz produktywności. Główne zadanie agencji to zbieranie i publikowanie nowych badań naukowych oraz przygotowywanie statystyk w zakresie zdiagnozowanego ryzyka.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Przedstawiciele Pracodawców RP:

Rafał Hrynyk (3M)