Element graficzny

dr Robert Draba

Partner PwC Legal, doradca zarządu spółki Polkomtel.

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat doradza wiodącym klientom sektora paliwowego, energetycznego i telekomunikacyjnego. Partner PwC Legal, doradca zarządu spółki Polkomtel.

Zasiadał w organach spółek prawa handlowego. Pełnił funkcje w administracji rządowej, samorządowej i Kancelarii Prezydenta RP. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obsłudze klientów sektora publicznego i prywatnego. Zastępca Prezydenta Warszawy w latach 2004-2005. Początkowo szef biura prawnego, później jako Wiceprezydent Warszawy nadzorujący miejskie nieruchomości, politykę lokalową i społeczną.

Sekretarz stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, dwukrotnie pełniący obowiązki Szefa Kancelarii Prezydenta w latach 2005-2008. Szef pionu prawnego, odpowiedzialny za przygotowanie 25 projektów ustaw wniesionych przez Prezydenta RP do Sejmu. Przewodniczący bilateralnych komitetów prezydenckich: polsko-litewskiego, polsko-gruzińskiego i polsko-tureckiego. Uczestniczył w projekcie pozyskania dla Polski rafinerii w Możejkach i negocjacjach przy tworzeniu mostu energetycznego z Litwą. Brał udział w projekcie zacieśniania współpracy militarnej z Gruzją, rozmowach z Azerbejdżanem przy realizacji projektu Odessa – Brody – Gdańsk. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu „Zasłużony dla Litwy”.