Element graficzny

dr n. med. Piotr Warczyński

doradca prezesa Zarządu Pracodawców RP,
ekspert Pracodawców RP,
lekarz internista, endoskopista, doktor nauk medycznych w dziedzinie gastroenterologii

Menedżer, ekspert w zakresie organizacji ochrony zdrowia, wykładowca uczelni wyższych, ekspert międzynarodowych firm konsultingowych.

W latach 2014-2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Autor / współautor wielu aktów prawnych m.in.: ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji, sieci szpitali, ustawy o akredytacji, ustawy o prawach pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, pakietu onkologicznego, ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta.