Element graficzny

Bartosz Sowier

dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji

Główny Legislator, dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP. Prawnik-legislator z ponad 16-letnim doświadczeniem. Pracował m.in. w Sejmie RP, pełniąc funkcję wicedyrektora ds. legislacyjno-prawnych i dyrektora Klubu Parlamentarnego. Doświadczony pracownik administracji państwowej – Ministerstwo Obrony Narodowej (Sztab Generalny WP) – prawnik, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Departament Orzecznictwa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki – kierownik Oddziału Koordynacji i Analiz. Biuro Rzecznika Praw Dziecka – dyrektor Gabinetu RPD. Prowadził również własny biznes w zakresie Public Relations, Public Affairs oraz organizacyjno-prawnym, obsługując podmioty lecznicze.