Element graficzny

Barbara Kopeć

ekspertka Pracodawców RP, 
wiceprezeska Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej,
pełnomocniczka Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG w Diagnostyce S.A.

Absolwentka Wydziału Chemii UJ i studiów podyplomowych z informatyki i zarządzania personelem. Prowadziła wiele wdrożeń rozległych systemów informatycznych w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia. Ekspertka ds. analizy kosztów działalności jednostek medycznych, a w szczególności medycznych laboratoriów diagnostycznych. Przez 9 lat w Zarządzie Diagnostyka S.A. odpowiadała za zarządzanie operacyjne i nadzór nad siecią ponad 150 laboratoriów medycznych. Od czerwca 2022 r. członkini Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, a od stycznia 2024 r. wiceprezeska Zarządu. W PMP od 8 lat przewodniczy Forum Medycyny Laboratoryjnej, które zrzesza największe firmy prowadzące niepubliczne laboratoria medyczne w Polsce. Zaangażowana w działania na rzecz rozwoju diagnostyki laboratoryjnej. Współtworzyła kodeks branżowy RODO dla podmiotów medycznych. Uczestniczka zespołu ds. Standaryzacji Informacji w Diagnostyce Laboratoryjnej. Entuzjastka zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG. Kieruje Działem Badań i Zrównoważonego Rozwoju w spółce Diagnostyka S.A.