Element graficzny

UNICEF Polska

UNICEF Polska koncentruje się na zbieraniu środków na pomoc dla dzieci w najuboższych rejonach świata, zwłaszcza w obszarach dotkniętych konfliktami i klęskami żywiołowymi. Organizacja aktywnie monitoruje wdrażanie konwencji o prawach dziecka, prowadzi programy edukacyjne angażujące tysiące szkół w Polsce i współpracuje z samorządami, biznesem, oraz światem kultury. Działania te mają na celu zapewnienie, że prawa dzieci są przestrzegane, a ich głosy są słyszane i respektowane.