Element graficzny

Raportowanie cen transferowych. Dobre praktyki ograniczające ryzyka w zakresie cen transferowych.

Temat: Raportowanie cen transferowych. Dobre praktyki ograniczające ryzyka w zakresie cen transferowych.

  1. Proces związany z raportowaniem cen transferowych – od procedur wewnętrznych do opracowania dokumentacji
  2. Obszary ryzyk związane z raportowaniem cen transferowych
  3. Sankcje związane z raportowaniem cen transferowych
  4. Ograniczenie ryzyka w obszarze kluczowych transakcji podlegających raportowaniu

Prelegent: Marek Firlej

Data: 9 maja 2024 r. 11:00

<<REJESTRACJA>>