Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy ws. polityki państwa w obszarze energetyki i górnictwa

W dniu 18 czerwca 2020 r. odbyło się - w formie wideokonferencji - posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, na którym dyskutowano na temat polityki państwa w obszarze energetyki i górnictwa.

Stronę rządową reprezentowali: Alina Nowak - Podsekretarz Stanu w MRPiPS, Piotr Dziadzio – Sekretarz Stanu W Ministerstwie Klimatu, Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jonasz Drabek – Pełnomocnik ds. górnictwa węgla kamiennego. W posiedzeniu udział wzięli także, oprócz stałych członków Zespołu, zaproszeni eksperci.

W toku dyskusji podkreślano potrzebę bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz potrzebę stabilizacji dla omawianych branż, w tym wskazanie kluczowych zagrożeń dla przedsiębiorstw i ich załóg w okresie spowolnienia gospodarczego. Zwracano również uwagę na potrzebę minimalizacji zagrożeń dla procesów transformacji energetycznej wynikających z wdrażania „Zielonego Ładu”. Transformacja energetyczna i górnicza powinna przebiegać w sposób jak najbardziej właściwy i neutralny w stosunku do miejsc pracy i obywatela. Strona rządowa poinformowała, że prace nad opracowaniem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku są bardzo zaawansowane, choć wybuch pandemii wymusza uwzględnienie szeregu istotnych elementów i weryfikację niektórych założeń, czy też określenia nowej roli elektrowni węglowych. Partnerzy społeczni zaś podkreślali, że prace nad strategią górnictwa i energetyki powinny odbywać się z ich udziałem, dlatego też konieczne jest szybkie wznowienie prac trójstronnych zespołów branżowych (ds. węgla kamiennego, brunatnego oraz energetyki).

Kolejne posiedzenie Zespołu, na którym będzie omawiana sytuacja przemysłu motoryzacyjnego, zaplanowano na 8 lipca br.

(źródło: materiały biura Rady Dialogu Społecznego)