Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Posiedzenie ZP RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy nt. branży transportowej

Podczas posiedzenia w dniu 27 maja 2020 r. odbyła się dyskusja poświęcona sytuacji w poszczególnych gałęziach branży transportowej, z uwzględnieniem przewozów osobowych. Celem posiedzenia było pozyskanie informacji o aktualnej sytuacji przedsiębiorstw zajmujących się transportem - padły konkretne dane obrazujące spadek pracy przewozowej oraz skalę ograniczenia działalności. 

Nie udało się natomiast zrealizować drugiego celu posiedzenia - uzyskania od przedstawicieli Rady Ministrów informacji o realizowanych oraz planowanych działaniach pomocowych na rzecz podmiotów z branży transportowej. Wynikało to w głównej mierze z tego, że udziału w posiedzeniu nie wzięła zdecydowana większość zaproszonych ministrów (bądź ich zastępców). W związku z tym Przewodniczący Zespołu wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o zobligowanie członków rządu do udziału w pracach Zespołu. Merytoryczną konkluzją posiedzenia będzie stanowisko zawierające postulaty zgłoszone przez partnerów społecznych - zostały one zebrane i przekazane Przewodniczącemu kilka dni po posiedzeniu w celu opracowania jednolitego dokumentu.

Następne posiedzenie Zespołu zaplanowano wstępnie na 18 czerwca br., a tematem ma być dyskusja o sytuacji w energetyce oraz w górnictwie.

Pismo z wnioskiem o zobligowanie członków rządu do udziału w pracach Zespołu jest dostępne tutaj.