Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Posiedzenie ZP RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy m.in. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W dniu 20 października 2020 r. o godzinie 11 w formie wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 10.09.2020.

3. Rozpatrzenie Stanowiska Zespołu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Rozpatrzenie wniosku o incydentalną zmianę w ustawie o zakazie handlu w niedzielę.

5. Prezentacja wyników badań w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych.

6. Sprawy różne.