Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy nt. sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym

Sytuacja przemysłu motoryzacyjnego była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które - w formie wideokonferencji - odbyło się w dniu 8 lipca 2020 r.

Stronę rządową reprezentowali: Alina Nowak - Podsekretarz Stanu w MRPiPS, Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz kierownictwo Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i przedstawiciel Ministerstwa Finansów. W posiedzeniu udział wzięli także, oprócz stałych członków Zespołu, zaproszeni eksperci.

W toku dyskusji podkreślano ograniczenie polskiej gospodarki i działalności branży motoryzacyjnej w wyniku epidemii COVID-19, podnoszono kwestię elastycznego czasu pracy i pracy zdalnej. Strona społeczna zauważyła, że branża zatrudniająca ponad 400 tys. pracowników notuje straty a spadek produkcji i zmniejszenie sprzedaży negatywnie wpływają na płynność finansową, co tym samym może przełożyć się nie tylko na przestoje ale i na redukcję zatrudnienia. Zwrócono uwagę, że zamknięcie granic, zakłócenia i zerwanie dostaw materiałów niezbędnych do produkcji prowadzą również do zmniejszenia eksportu – zaś branża motoryzacyjna stanowiła ponad 14 proc. ogólnego polskiego eksportu. W dalszej części spotkania strona społeczna powróciła do kwestii powołania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. przemysłu motoryzacyjnego.

Zespół podejmie próbę opracowania stanowiska w sprawie przemysłu motoryzacyjnego, które będzie głosowane w trybie korespondencyjnym.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 10 września br.

(źródło: materiały biura Rady Dialogu Społecznego)