Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Zespoły problemowe RDS

 W ramach Rady Dialogu Społecznego działają następujące zespoły, podzespoły i zespoły doraźne:  

 Zespoły problemowe

1. ds. prawa pracy

2. ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

3. ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

4. ds. ubezpieczeń społecznych

5. ds. międzynarodowych

6. ds. rozwoju dialogu społecznego

7. ds. funduszy europejskich

8. ds. usług publicznych

Podzespoły

1. Podzespół ds. służb mundurowych

2. Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy

3. Podzespół ds. ochrony zdrowia

4. Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej


Zespoły doraźne

1. Doraźny zespół ds. zamówień publicznych


PRZEDSTAWICIELE PRACODAWCÓW RP

    Zespoły stałe:

    1. Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

 • Sławomir Dudek
 • Piotr Wołejko

    Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy

 • Michał Podulski – Przewodniczący
 • Łukasz Krzykwa


    2. Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

 • Sławomir Dudek
 • Łukasz Czucharski

    3. Zespół ds. prawa pracy

 • Katarzyna Siemienkiewicz

    4. Zespół ds. ubezpieczeń społecznych

 • Antoni Kolek
 • Iwona Sroka

    5. Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego

 • Wioletta Żukowska-Czaplicka
 • Katarzyna Siemienkiewicz

    Grupa robocza ds. europejskiego dialogu społecznego

 •  Olga Scott
 • Marek Pasztetnik

    6. Zespół ds. funduszy europejskich

 • Olga Scott
 • Patrycja Kosińska

    7. Zespół ds. usług publicznych

 • Anna Rulkiewicz
 • Andrzej Osuch

    Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej

 • Marek Isański
 • Łukasz Czucharski
 • Marcin Konopacki

    Podzespół ds. służb mundurowych

 • Jacek Olkowicz

    Podzespół ds. ochrony zdrowia

 • Anna Rulkiewicz
 • Beata Rorant

    8. Zespół ds. międzynarodowych

 • Janusz Pietkiewicz – Przewodniczący
 • Tomasz Kuydowicz

 
Zespoły doraźne:

Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych

 • Jakub Pawelec
 • Andrzej Grabiec