Platforma ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy - pracodawcyrp.pl

Platforma ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy


Platforma ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy to gremium, które zajmuje się problemami dotyczącymi środowiska pracy i występujących w nim zagrożeń. Platforma zrzesza ekspertów zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. U podstaw powstania Platformy znalazła się chęć wzmocnienia głosu pracodawców w debacie nad przyszłym kształtem warunków pracy w Polsce. Krótko mówiąc, Platforma to wyraz zaangażowania Pracodawców RP w problematykę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.


Obszary zainteresowania Platformy:

  • analiza obowiązujących regulacji prawnych
  • wypracowywanie rekomendacji zmiany prawa, które mają na celu przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia polskich pracowników
  • budowanie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie działań związanych z BHP
  • podejmowanie działań na rzecz zagwarantowania zdrowia i życie uczestników procesu świadczenia pracy

Wybrane osiągnięcia:

  • opracowanie Kodeksu bezpiecznej pracy na wysokości

Powołanie Platformy: 2016 rok

Przewodniczący: Rafał Hrynyk, Standard Development & Regultory Affairs Leader for East Europe 3M Company

Sekretarz: Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP

Najbliższe plany:

  • Konferencja w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Pracy „Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy” – 23 września 2022, Wrocław (formuła hybrydowa)
  • Biznesowe uzasadnienie inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy z uwzględnienie nowych zagrożeń i wyzwań (w tym Covid-19, stres w pracy, prace szczególnie niebezpieczne).
  • Opracowanie punktów programowych dla krajowych działań w obszarze BHP (Programy ZUS, PIP, ROP)
  • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami aktywnymi w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracy oraz wykorzystanie potencjału przedstawicieli przemysłu

Pod poniższym linkiem „Bezpieczeństwo w pracy” znajdą Państwo webinaria na temat BHP, bazę wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy, opracowania EU-OSHA oraz międzynarodowe rozwiązania prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.