Platforma Zdrowe Zdrowie

Platforma Zdrowe Zdrowie to gremium, które ma na celu ochronę i reprezentację praw pracodawców z obszaru ochrony zdrowia, a także troskę o dobro pacjentów. Platforma jest miejscem kreowania wielu inicjatyw oraz współpracy z członkami, partnerami społecznymi i decydentami. W ramach platformy omawiane są zmiany legislacyjne, w wyniku czego powstają liczne stanowiska i opinie.

Obszary zainteresowania Platformy:

  • wymiana doświadczeń praktyków w obszarze zdrowia
  • formułowanie rekomendacji i uwag do zmian proponowanych przez resort zdrowia
  • wypracowywanie rozwiązań, które przyczyniają się do optymalizacji organizacji opieki medycznej i dostępu do świadczeń
  • działanie na rzecz tworzenia transparentnego procesu decyzyjnego, opartego na potrzebach pacjenta, w tym na zwiększeniu roli opieki ambulatoryjnej, wsparciu koordynacji świadczeń podniesieniu roli podstawowej opieki zdrowotnej oraz zwiększeniu nakładów finansowych na opiekę zdrowotną w Polsce


Wybrane osiągniecia:

  • opracowanie dokumentu „System ochrony zdrowia w Polsce – diagnoza i kierunki rozwoju”. Zawiera on uwagi do obecnego systemu ochrony zdrowia zarówno z perspektywy pacjenta, świadczeniodawcy i personelu medycznego, jak i z politycznego punktu widzenia.

Powołanie platformy: 2006 rok

Przewodniczący: dr n. przyr. Andrzej Mądrala, Członek Rady Pracodawców RP, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o., Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Sekretarz: Beata Rorant, Dyrektor Departamentu Zdrowia Pracodawców RP

Dalsze prace dotyczące strategicznych kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym m.in.:

1) zracjonalizowanie systemu opieki zdrowotnej, 

2) usankcjonowanie wspólnych działań sektora publicznego i prywatnego skoncentrowanych na pacjencie,

3) inwestycje w innowacyjne technologie medyczne - lekowe i nielekowe,

4) zapewnienie wzrostu efektywności opieki zdrowotnej,

5) działania edukacyjne w zakresie zdrowia publicznego, 

6) rozwój telemedycyny.