Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Zespół ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy dyskutował o projekcie nowego Kodeksu pracy

Podczas posiedzenia prof. Monika Gładoch, Zastępca Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy i jednocześnie Doradca Prezydenta Pracodawców RP, omówiła proponowane w ramach projektu nowego Kodeksu pracy zmiany przepisów dotyczących BHP. Jednocześnie zaznaczyła, że regulacje te okazały się najmniej ważkie w pracach Komisji Kodyfikacyjnej i były procedowane w pośpiechu, z pominięciem odpowiedniej dyskusji merytorycznej.

Proponowane w projekcie rozwiązania mogą okazać się problematyczne, m.in. ze względu na wprowadzane w nim nowe pojęcia, jak chociażby definicja placówki zatrudnienia. Z uwagi na to, że z zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika, iż projekt Komisji Kodyfikacyjnej nie będzie dalej procedowany, członkowie Zespołu będą kontynuować prace nad własnym projektem zmiany działu X k.p.

Na posiedzeniu dyskutowano również na temat projektu ustawy dotyczącej uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, zawierającym zmiany kodeksowych przepisach BHP. Projektowane regulacje przewidują brak konieczności organizacji szkoleń okresowych na stanowisku administracyjno-biurowym u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, a także podwyższenie limitu zatrudnienia z 20 do 50 pracowników, umożliwiającego pracodawcy wykonywanie samodzielnie zadań służby BHP. Członkowie Zespołu podtrzymali swoje negatywne stanowisko wobec proponowanych zmian, ponieważ mogą one doprowadzić do pogorszenia standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Uznali, że działania deregulacyjne w tym obszarze są potrzebne, ale wymagają one systemowego podejścia do tematu szkoleń pracowników i zagrożeń  w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego. Nad takimi właśnie rozwiązaniami pracują członkowie Zespołu.

Podczas posiedzenia została zgłoszona propozycja organizacji seminarium dotyczącego problematyki BHP. Miałoby ono zostać zorganizowane we współpracy z organizacjami partnerów społecznych oraz przedstawicielami inspekcji pracy. Celem wydarzenia byłoby rozpoczęcie debaty na temat potrzebnych zmian legislacyjnych w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Z kolei Przewodniczący Zespołu Rafał Hrynyk podsumował dotychczasowe prace autonomicznego Zespołu ds. zagrożeń społecznych, w którym Pracodawcy RP mają swoich przedstawicieli oraz omówił zagadnienia związane z reprezentowaniem naszej Organizacji na forum EU-OSHA. Ponadto podczas posiedzenia dobre praktyki z zakresu BHP zaprezentował przedstawiciel KGHM Polska Miedź.

Kolejne posiedzenie Zespołu zostało zaplanowane na maj br.