Spotkanie z Ambasador Węgier

W dniu 25 stycznia 2018 r. gośćmi Prezydenta Pracodawców RP Andrzej Malinowski byli Ambasador Węgier, Pani Orsolya Zsuzsanna Kovács oraz sekretarz ds. handlowych ambasady Węgier Pan Gábor Kónya.

Na spotkaniu omówione zostały perspektywy współpracy oraz planowane podpisanie umowy regionalnej pomiędzy organizacjami pracodawców ze Słowacji, Węgier i Rumunii.