Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Spotkanie informacyjne o zatrudnianiu cudzoziemców oraz usługach urzędów pracy

W dniu 16 listopada 2017 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie informacyjne dla pracodawców w ramach Europejskich Dni Pracodawców. Formalne uwarunkowania zatrudnienia prezentowali eksperci Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przedstawicielka Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaprezentowała kształt nadchodzących zmian w procedurze wydawania przez wojewodów zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Prezentacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie dotyczyła wchodzących w życie 1 stycznia 2018 r. zmian w procedurze przyznawania cudzoziemcom pozwoleń na pracę sezonową.

Ekspert z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawił warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP, a także przegląd dokumentów wydawanych przebywającym w Polsce cudzoziemcom.

Wśród tematów poruszonych w trakcie spotkania znalazły się również wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego udzielane pracodawcom przez urzędy pracy oraz zasady pozyskiwania pracowników z krajów UE/EOG w ramach sieci EURES.

Europejskie Dni Pracodawców są organizowane przez sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem EDP jest wspieranie współpracy między pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia poprzez m.in. podniesienie poziomu wiedzy pracodawców na temat usług oferowanych przez urzędy pracy i  partnerów rynku pracy, kreowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku służb zatrudnienia oraz pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

Więcej informacji o Europejskich Dniach Pracodawców na Mazowszu znajdą Państwo tutaj.