Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Spotkanie doradców Prezydenta Pracodawców RP z udziałem prof. Jerzego Hausnera

Zespół doradców Prezydenta Pracodawców RP  dyskutował z profesorem Jerzym Hausnerem o kondycji polskiej gospodarki.  Profesor podkreślił, że potrzeba inicjatyw, które przynoszą długoterminowe korzyści nie tylko dla biznesu, ale też dla całego społeczeństwa. Możliwe rozwiązania w tym zakresie wskaże współorganizowany przez Pracodawców RP kongres Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się w dniach 14-15 listopada br. w Krakowie.

Profesor Hausner – który przewodniczy zespołowi doradców – zaznaczył, że choć analizy potwierdzają wysoką koniunkturę (w tym i w następnym roku można się spodziewać wzrostu PKB rzędu 4 proc.), to model dalszego wzrostu gospodarczego musi być oparty na wzroście wydajności pracy. Niestety gospodarka wyczerpała już możliwości wzrostu zatrudnienia, a wzrost wynagrodzeń zaczyna znacząco przewyższać właśnie wzrost wydajności pracy.

Hausner dodał, że największa niepewność dotyczy inwestycji, które co prawda nieco przyspieszyły, ale potrzeba jeszcze wyższego, dwucyfrowego wzrostu. Ponadto istotna jest nie tylko ogólna wartość inwestycji, ale też ich struktura. Zdaniem profesora niestety nie nastąpił przełom jeśli chodzi o samorządowe i krajowe inwestycje infrastrukturalne. Choć dobrym sygnałem są inwestycje przedsiębiorców w modernizację, to pozostałe wydatki hamuje niestety niepewność i niestabilność prawa.

– Gospodarka potrzebuje pewnego i stabilnego prawa – w przeciwnym wypadku przedsiębiorcy unikają podejmowania decyzji – podkreślił prof. Jerzy Hausner. Dodał, że nowy model rozwoju gospodarczego musi uwzględniać możliwości współpracy gospodarczej podmiotów z różnych sektorów, która przyniesie długoterminowe, obopólne korzyści – np. między biznesem a nauką.  Profesor Hausner zwrócił uwagę, że organizacje pracodawców powinny domagać się, by decydenci stworzyli warunki dla takiej współpracy.

Przede wszystkim jednak potrzebne jest nowe spojrzenie na gospodarkę – miedzy innymi wskazaniu nowych perspektyw myślenia o ekonomii służyć ma Open Eyes Economy Summit. – Sukces odniosą te gospodarki, które nie tylko oprą się na wiedzy i umiejętnościach, ale też nauczą współdziałania – podsumował prof. Jerzy Hausner.