Spotkanie BIAC w Budapeszcie

22 stycznia br. Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz wziął udział w spotkaniu regionalnym z przedstawicielami Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD-BIAC) w Budapeszcie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele należących organizacji do BIAC z Chorwacji, Słowacji, Bułgarii i Węgier.

Przewodniczący BIAC Phil O’Reilly zapoznał uczestników spotkania z priorytetami organizacji na 2018 r. Omówione zostały plany każdej z uczestniczących organizacji. Przedyskutowano także ważne kwestie regionalne.

BIAC jest organizacją skupiającą przedstawicieli biznesu i przemysłu. Stanowi forum umożliwiające przedsiębiorcom wywieranie znaczącego wpływu na światową politykę gospodarczą i kreowanie trendów międzynarodowych. Nadrzędną funkcją BIAC jest promowanie interesów biznesu poprzez opiniowanie inicjatyw legislacyjnych podejmowanych przez OECD i państwa członkowskie.