Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Seminarium Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

25 października 2017 r. w Tallinie odbyło się seminarium Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zorganizowane przez Estońską Konfederację Pracodawców i Estońską Izbę Handlowo-Przemysłową w ramach Prezydencji Estonii w Unii Europejskiej.

Głównym tematem seminarium były korzyści z cyfryzacji,  omawiane w oparciu o zdefiniowaną przez Komisję Europejską wizję przyszłej cyfrowej Europy i strategię tworzenia "społeczeństwa gigabitowego".

Od wielu lat Estonia jest niekwestionowanym liderem w sferze usług cyfrowych w sektorze publicznym i prywatnym. W ramach seminarium przedstawiono najlepsze rozwiązania w tym zakresie: regulacje prawne, innowacyjne rozwiązania cyfrowe w przemyśle, metody obrony przed cyberatakami. Debatowano też nad problem pozyskania niezbędnego zaufania społecznego, o konieczności współpracy sektora publicznego i prywatnego, o systemie edukacji oraz ochronie danych osobowych.

Omówiona została droga dojścia do nowatorskiej komunikacji społecznej oraz Inwestycje w superszybkie sieci jako filar strategii społeczeństwa cyfrowego, w którym wszyscy obywatele wykorzystują możliwości internetu i usług cyfrowych. Określono korzyści i nieuchronność wizji 5G, która stanowi następną generację połączeń o dużej pojemności w inteligentnych sieciach. Zostały omówione problemy automatyzacji, robotyzacji i ich wpływu na przyszłość rynku pracy oraz e-biznesu.

Dzień wcześniej Grupa Pracodawców EKES-u uczestniczyła  w dziewiątej edycji Międzynarodowej Konferencji Manufaktura 2017, zorganizowanej przez Tallinn University of Technology pod hasłem 'Moving up the Value Chain'. W tym wydarzeniu wzięło udział około 600 przedstawicieli przemysłu i środowiska akademickiego, a także polityków z całej Europy, którzy debatowali nad przyszłością przemysłu europejskiego i wizją rozwoju technologicznego do roku 2030.

Z ramienia Pracodawców RP w tych wydarzeniach wzięli udział członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Prezydent Andrzej Malinowski i Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz oraz doradca Prezydenta Pracodawców RP Robert Mucha.