Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Rynek pracy potrzebuje inwestycji w kapitał ludzki

1 lutego 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca najnowszy raport Banku Światowego pt. „Zmieniająca się natura pracy”. Najważniejszą rekomendacją raportu jest budowa wysoko wykwalifikowanych zasobów pracy poprzez zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki. Ponadto działania władz powinny skupić się na zabezpieczeniu społecznym oraz wykorzystaniu zasobów budżetowych. 

Konferencję otworzyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Raport zaprezentował Michał Rutkowski, Dyrektor Naczelny Globalnej Praktyki Zabezpieczenia Społecznego i Pracy w Banku Światowym. Prezes Instytutu Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski wystąpił z prezentacją „Postęp technologiczny a charakter pracy w Polsce”, a dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak w swojej prelekcji przekonywał, że motorem rozwoju gospodarki są umiejętności Polaków.

Autorzy raportu podkreślili też ważną rolę władz publicznych we wdrażaniu modelu tzw. kształcenia ustawicznego. Szybko postępujące zmiany technologiczne powodują „twórcze zakłócenie" (ang. creative disruption) globalnego rynku pracy, co prowadzi do sukcesywnej automatyzacji i robotyzacji prostych czynności zawodowych oraz powstania miejsc pracy w zawodach związanych m.in. programowaniem i zarządzaniem algorytmami sztucznej inteligencji oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych w procesie produkcji i dystrybucji towarów i usług.

Nowe technologie zmieniają nie tylko sposób świadczenia pracy, ale także jej warunki. Wyzwaniem jest zatrudnianie w wymiarze niepełnoetatowym, niestandardowe formy pracy i krótkoterminowość zleceń. Praca staje się bardziej dostępna, formy jej świadczenia są coraz bardziej elastyczne.

Podsumowując konferencję, Małgorzata Jarosińska-Jedynak wskazała, że według rządu głównym wyzwaniem dla rozwoju polskiej gospodarki jest przełamanie tzw. pułapki średniego dochodu, wzrost wydajności pracy i wynagrodzeń Polaków oraz twórcze wykorzystanie szans związanych z przemysłem 4.0. Podkreśliła ponadto, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) zakłada inteligentną reindustrializację polskiej gospodarki, ale też uwzględnia znaczenie rozwoju kapitału ludzkiego. Władze publiczne określają poprawę jakości kapitału ludzkiego jako jeden z tzw. obszarów horyzontalnych wpływających na realizację celów SOR.