Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Prezydent Andrzej Malinowski na dorocznym spotkaniu członków Międzynarodowej Organizacji Pracodawców

W dniu 13 września br. w Rydze rozpoczęło się coroczne spotkania członków Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE) z Europy oraz Azji Centralnej.  Pracodawców RP reprezentuje Prezydent Andrzej Malinowski.

Główne tematy omawiane podczas spotkania to sytuacja na rynkach pracy oraz rozwój gospodarczy, a także omówienie priorytetów działalności IOE w regionie na lata 2018-2019. Posiedzenie Międzynarodowej Organizacji Pracodawców otwiera  konferencja na temat promowania współpracy i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem transportu i logistyki, zorganizowana przez Konfederację Pracodawców na Łotwie (LDDK). W tym roku łotewska organizacja pracodawców obchodzi swoje 25-lecie.

(od lewej: Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP; Renate Hornung-Draus, Wiceprezydent Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE) na Europę i Dyrektor Zarządzająca Konfederacji Związków Niemieckich Pracodawców (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände); Erol Kiresepi, Prezydent Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE))