Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Prezentacja publikacji „Wytyczne do projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”

Dnia 25 stycznia 2019 r. w Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się szkolenie organizowane przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych. W towarzystwie Zastępcy dyrektora CMJ Michała Bedlickiego, w szkoleniu jako prelegent wystąpił mgr inż. Andrzej Różycki, Doradca Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast Politechnikę Warszawską reprezentowała dr inż. Anna Charkowska oraz w roli eksperta, członkini zespołu autorów „Wytycznych…” mgr inż. Agata Sobierajska. W szkoleniu wzięło udział około 60 osób.

Prelekcja dotyczyła problemów, z jakim rzeczoznawca spotyka się przy realizacjach nowych inwestycji szpitalnych oraz podczas modernizacji istniejących. Wskazane zostały również luki prawne oraz ogólne przepisy, które w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji nie są wystarczająco szczegółowe. Tematem wiodącym był nowy dokument „Wytyczne do projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”, wydany w 2018 r. przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskał on pozytywną opinię Ministra Zdrowia i został opublikowany jako materiał pomocniczy na stronie internetowej Ministerstwa. Wytyczne są niezbędne przy realizacji inwestycji w służbie zdrowia w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji, ale również stanowią narzędzie do egzekwowania jakości na etapie eksploatacji istniejących obiektów.

Publikacja jest aktualizacją przestarzałego dokumentu z 1984 r. – dorównuje europejskim i światowym regulacjom w zakresie parametrów funkcjonalnych na salach operacyjnych. Dodatkowo, podczas prelekcji opisano metody osiągania jakości i funkcjonalności bloku operacyjnego. W tym temacie przedstawiono również rozwiązania promujące efektywność energetyczną i oszczędności wynikające z ich zastosowania oraz związane z tym koszty inwestycyjne. Przedstawiony materiał spotkał się z pozytywnym przyjęciem słuchaczy, co wzbudziło zaciekawienie oraz późniejsze dyskusje, jak również chęć dalszej współpracy w kolejnych szkoleniach.

Jednocześnie wyrażamy gotowość, aby w tym zakresie wspierać Ministerstwo Zdrowia oraz aktywnie współpracować z Dyrekcją Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.