Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Pracodawcy RP przystąpili do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

6 grudnia 2017 r. Wiceprezydent Rafał Baniak podpisał deklarację o przystąpieniu Pracodawców RP do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Przystąpiliśmy do inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach Agendy 2030 ONZ z gotowym pakietem działań, takich jak organizacja Eco Energy Summit w Rzeszowie, gdzie będziemy mówić m.in. o elektromobilności i inteligentnych rozwiązaniach, które nie szkodzą klimatowi – powiedział Wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak.Cele Zrównoważonego Rozwoju są treścią przyjętego we wrześniu 2015 roku przez ONZ globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zwanego w skrócie Agendą 2030. Dokument ten wyznaczył 17 celów (ang. Sustainable Development Goals — SDGs), których realizacja ma przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do zniwelowania wszelkich nierówności społecznoekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji i ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu.

Każdy ze 193 krajów, które zagłosowały za przyjęciem Agendy 2030, zobowiązał się adaptacji Celów do własnych polityk wewnętrznych, w tym do wyboru celów priorytetowych, których realizację będzie monitorował z wykorzystaniem szczegółowych wskaźników. W Polsce gospodarzem tego tematu jest Ministerstwo Rozwoju.