Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Pracodawcy RP na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju – 5-7 września 2017 r.

Tegoroczne XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju odbędzie się pod hasłem „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”. Ta największa międzynarodowa konferencja w naszej części kontynentu, jest miejscem spotkań prezydentów i premierów rządów krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Na Forum nie mogło zabraknąć Pracodawców RP!

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski wystąpi 6 września w panelu „Gazety Polskiej” zatytułowanym „Innowacyjne partnerstwo publiczno-prywatne – czy biznes może współpracować z administracją?”.  Prezydent Andrzej Malinowski oraz Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP Rafał Baniak wezmą udział w lunchu biznesowym z udziałem Szefa Promocji Inwestycji na Centralną i Wschodnią Europę Wing-Hin Chunga, organizowanym przez InvestHK - Agencję Promocji Inwestycji. Tematem rozmów będzie sytuacja na rynku w Hong Kongu i Chinach oraz możliwości inwestycyjne w kontekście projektu "Jeden pas, jedna droga" oraz innowacji technologicznych.

W tym samym dniu w trakcie panelu „System ubezpieczeń społecznych – działania ZUS związane z kontrolą umów zleceń”, który odbędzie się w salonie Rzeczpospolitej, o systemie ubezpieczeń społecznych będzie mówił Zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP Arkadiusz Pączka. Ponadto, Arkadiusz Pączka weźmie udział w panelu: „Lepsze prawo i dostęp do finansowania poprawiają kondycję MSP”.

Na Forum nie mogło zabraknąć tematyki fintechu, o której w panelu „Jak inwestować w fintech, by gospodarka odnosiła z tego korzyści?” będzie mówił Wiceprezydent Pracodawców RP Loukas Notopoulos.

W ramach Forum Ekonomicznego rozpocznie się również VIII Forum Ochrony Zdrowia, w którym wezmą udział przedstawiciele Pracodawców RP. W sesji inauguracyjnej, która dotyczyć będzie ochrony zdrowia i zmian jakie w niej zachodzą, weźmie udział Wiceprezydent Pracodawców RP Anna Rulkiewicz. Z kolei Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala będzie mówił o rozwoju, innowacjach i gospodarce w ochronie zdrowia w perspektywie do roku 2030.

Jednym z tematów podjętych w czasie forum będzie obecność kobiet w biznesie. Wiceprezydent Dorota Hryniewiecka–Firlej wystąpi w panelu „Kobiety w zarządach największych firm w Polsce – jak może ich być więcej?”

Na zakończenie Wiceprezydent Dariusz Bąk wystąpi w panelu „Walka z reklamami, walka z wiatrakami?”,  podczas którego podejmie dyskusję na temat nowych trendów w reklamie.


Zapraszamy na panele z udziałem przedstawicieli Pracodawców RP.

5 września 2017 roku

Godz. 15:15, Dom Forum Budynek C Sala Medicas

INAUGURACYJNA SESJA: Forum Ochrony Zdrowia 2010–2016: wpływ na zmiany w ochronie zdrowia

Paneliści:
Anna Rulkiewicz, Prezes Zarządu, Grupa LUX MED, Wiceprezydent Pracodawców RP, Polska
Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska
Jakub Szulc, Dyrektor, EY, Polska
Anna Czech, Dyrektor, Szpital Wojewódzki im. Św Łukasza w Tarnowie, Polska
Andrzej Fal, Prezes, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Polska
Łukasz Zalicki, Partner, EY, Polska
Michał Kępowicz, Dyrektor ds. Relacji z Sektorem Publicznym, Philips Polska Sp. z o.o., Polska
Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska

*****

Godz. 18:50 – 19:50, Dom Forum Budynek C Sala Medicas

Telemedycyna – opieka medyczna dalej, czy bliżej pacjenta?

Paneliści:
Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa ds. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska
Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska
Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polska
Tomasz Wachnicki, Dyrektor Linii Biznesowej Healthcare, Air Liquide Polska sp. z o.o., Polska
Jakub Szulc, Dyrektor, EY, Polska
Anna Rulkiewicz, Prezes Zarządu, Grupa LUX MED, Wiceprezydent Pracodawców RP, Polska
Agnieszka Kister, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Polska


6 września 2017 roku

Godz. 10:50, Dom Forum Budynek C

 Efektywność w ochronie zdrowia – dokąd zmierza legislacja?

Paneliści:
Anna Rulkiewicz, Prezes Zarządu, Grupa LUX MED, Wiceprezydent Pracodawców RP, Polska

Roman Kolek, Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polska
Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska
Dorota Gałczyńska-Zych, Dyrektor, Szpital Bielański Warszawa, Polska
Andrzej Sokołowski, Prezes Zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polska

****

Godz. 10:40, Dom Forum Budynek C Sala Kierpuna

 Kobiety w zarządach największych firm w Polsce – jak może ich być więcej?

Paneliści:
Mariola Belina–Prażmowska, Wiceprezes Zarządu, Pelion
S.A., Polska
Dorota Hryniewiecka–Firlej, Prezes Zarządu, Dyrektor Działu, Wiceprezydent Pracodawców RP, Polska
Produktów Innowacyjnych, Pfizer Polska Sp. z o.o., Polska
Edyta Sadowska, Prezes Zarządu, Ringier Axel Springer Polska
Sp. z o.o., Polska
Eszter Szabó, Członek Rady Programowej Forum
Ekonomicznego, Dyrektor ds. Strategii, V–Valeur kft, Węgry
Iwona Szczęka, Członek Zarządu; Dyrektor ds. Nawigowania
Biznesem, Operacji i Finansów (BNOF/CFO), Ikea Retail, Polska

****

Godz. 12:05, Salon Ministerstwa Rozwoju

Lepsze prawo i dostęp do finansowania poprawiają kondycję MŚP

Paneliści:
Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu MR
Pawel Borys, prezes PFR
Jadwiga Lesisz, z-ca prezesa PARP
Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawcy RP
Dawid Cycoń, prezes ML System

****

Godz. 14:25, Salon Gazety Polskiej

 Innowacyjne partnerstwo publiczno-prywatne – czy biznes może współpracować z administracją?

Paneliści:
Marian Banaś, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów,
Polska
Agnieszka Ferek, Partner, Baker & McKenzie Krzyżowski
i Wspólnicy sp.k., Polska
Jakub Gierczyński, Ekspert, Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Polska
Ksenia Liapina, Szef Służby, Państwowa Służba Regulacyjna
Ukrainy, Ukraina
Andrzej Malinowski, Prezydent, Pracodawcy RP, Polska
Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Polska

****


Godz. 15:35, Stary Dom Zdrojowy, Budynek E - Sala Telewizyjna

Jak inwestować w fintech, by gospodarka odnosiła z tego korzyści?

Paneliści:
Aleksander Naganowski, Dyrektor ds. Rozwoju Nowego Biznesu, Mastercard, Polska
Loukas Notopoulos, Prezes Zarządu  VIVUS Finance, Wiceprezydent Pracodawców RP, Polska
Sergiusz Sawin, Wiceprezes Zarządu The Heart, Polska
Piotr Mazgaj Prezes Zarządu Fritz Group S.A.


7 września 2017 roku.

Godz. 13:15, Dom Forum Budynek C

Ochrona Zdrowia 2030 – innowacje, rozwój, gospodarka

Paneliści:
Andrzej Mądrala, Prezes Zarządu, Centrum Medyczne Mavit Sp. z o.o., Wiceprezydent Pracodawcy RP, Polska

Krzysztof Jakubiak, Redaktor Naczelny, Puls Medycyny, Polska
Sergiej Orłow, Dyrektor Generelny, Instytut Informatyki Medycznej, Rosja
Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Polska
Robert Rusak, Wiceprezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, Polska
Andrzej Matyja, Prezes, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Polska

****

Godz. 15:15 Stary Dom Zdrojowy Budynek E

Walka z reklamami, walka z wiatrakami?

Paneliści:
Dariusz Bąk, Prezes Zarządu, Gremi Media S.A., Wiceprezydent Pracodawców RP, Polska
Alicja Grochowska, Profesor, SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny, Polska
Jarosław Jóźwiak, Managing Associate, Prof. Marek
Wierzbowski i Partnerzy, Polska
Krzysztof Michałowski, Dyrektor Zarządzający, Filmweb,
Polska
Roman Młodkowski, Dyrektor Programowy Forbes Polska,
Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., Polska