Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Pracodawcy apelują do Prezydenta RP o zwiększenie roli dialogu społecznego

Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego chcą, by dialogowi społecznemu przywrócona została jego właściwa rola. W liście wystosowanym do Prezydenta RP punktują lekceważenie przez stronę rządową konsultacji społecznych i apelują m.in. o wprowadzenie wymogu konsultacji poselskich projektów ustaw w Radzie Dialogu Społecznego. 

Mówiąc o zachowaniu odpowiedniej rangi procesu konsultacji społecznych przedstawiciele pracodawców podkreślali, że 59 proc. aktów prawnych, które zostały przesłane do konsultacji, zostało przekazanych „z naruszeniem zasad, które obowiązują w trybie konsultacji”. – Wielu uczestników dialogu społecznego, szczególnie naszym zdaniem po stronie rządowej, traktuje go jako rzadko respektowany i uciążliwy obowiązek ustawowy, a nie realne narzędzie wypracowania porozumień w kluczowych sprawach – mówił na konferencji prasowej Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Podkreślił też, że istotne akty prawne w ogóle nie są składane do konsultacji. – Stosowany jest tu wybieg „trybu poselskiego'. Aczkolwiek nigdzie nie znaleźliśmy uzasadnienia prawnego do tego, żeby również projekty poselskie nie były przedmiotem konsultacji strony społecznej – argumentował.

Mimo zmian systemowych, powoływania nowych ministrów do składu Rady Dialogu Społecznego, większościowego głosowania stronami, obowiązku konsultowania aktów prawnych, strategii, dokumentów rządowych, rotacyjnego przewodniczenia pracom Rady Dialogu Społecznego i wielu innych uzgodnionych i przyjętych w ustawie rozwiązań, niestety w naszej ocenie oddziaływanie Rady Dialogu Społecznego jest znikome – powiedział Prezydent Pracodawców RP.

Przedstawiciele strony pracodawców wspólnie przypominali, że Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy to fundusze celowe, a nie worek bez dna, z którego można finansować zadania nie mające nic wspólnego z jego przeznaczeniem. – Fundusze są wydatkowane niezgodnie z ustawą. Ustawa jest łamana właściwie przy każdym wydatku. Natomiast kiedy w dyskusjach z przedstawicielami rządu proponujemy, żeby jasno powiedziano, że to jest de facto podatek, który płacą pracodawcy, to oczywiście nie ma na to zgody – podkreślał Prezydent Andrzej Malinowski.

Sygnatariusze listu wyrazili nadzieję, że przedstawione w nim postulaty będą podstawą do dyskusji na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się z udziałem Prezydenta RP.

List jest dostępny tutaj.