Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Posiedzenie Rady Pracodawców RP z udziałem Wiceministra Środowiska Michała Kurtyki

W dniu 18 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Pracodawców RP. W pierwszej części udział wziął Prezydent COP24 Pan Michał Kurtyka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Na posiedzeniu Rady wiceminister Kurtyka przedstawił oczekiwania COP 24 w stosunku do polskich pracodawców. Pracodawcy RP objęli bowiem przewodnictwo w Inicjatywie Marrakech Business Action for Climate wspierającej implementację Porozumień Paryskich zapobiegających globalnym zmianom klimatu. 

W drugiej części Rada przyjęła następujące stanowiska:

1. Stanowisko wobec projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.

2. Stanowisko w sprawie ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej.

3. Stanowisko w sprawie Programu Energia Plus.

4. Stanowisko w sprawie sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem braku polityki migracyjnej państwa.


Ponadto, na podstawie par. 23 pkt. 3 Statutu Pracodawców RP rezygnację z funkcji Wiceprezydenta Pracodawców RP złożył Pan Andrzej Jacaszek.