Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Posiedzenie Rady Pracodawców RP z udziałem prezesa PFR Pawła Borysa

Pracownicze Plany Kapitałowe jako wzmocnienie krajowego rynku kapitałowego, ich wpływ na giełdę, szanse i zagrożenia – to tematy rozmów przeprowadzonych na posiedzeniu Rady Pracodawców RP z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju Pawłem Borysem. Ponadto Prezes Provident Polska Agnieszka Kłos i Prezes Zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Jerzy Karwowski otrzymali nominacje do Rady.

Prezes PFR uczestniczył w posiedzeniu Rady Pracodawców RP. Fundusz w I kwartale 2019 ruszy z dużą kampanią informacyjną dotyczącą PPK, w którą zamierzają włączyć się Pracodawcy RP. Taka współpraca może znacząco zwiększyć szanse na sukces całego projektu PPK, bowiem zależy on m.in. od poziomu zaangażowania pracodawców i pracowników. PPK mają wzmocnić polski rynek kapitałowy oraz odbudować zaufanie obywateli do systemów oszczędzania, zaufanie mocno nadszarpnięte przez przejęcie funduszy OFE przez ZUS.PFR oprócz tych działań koordynuje szereg działań „miękkich” w obszarze kapitału ludzkiego jak: szkoła pionierów, mentoring czy design thinking dla działów innowacji. Według prezesa Pawła Borysa kluczem dla zdobycia przewagi konkurencyjnej w najbliższym czasie z pewnością będzie bowiem kapitał ludzki.