Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Polski biznes rusza ku neutralności klimatycznej

O stojących przed przedsiębiorcami wyzwaniach związanych z dążeniem do neutralności klimatycznej i konieczności włączenia aspektu ekologii do działań biznesowych dyskutowano na konferencji zorganizowanej przez Pracodawców RP i Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Belwederze.

Konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli polskich i zagranicznych firm z wielu branż oraz przedstawicieli instytucji eksperckich. W trakcie dyskusji poruszono wiele wątków, w tym troskę o wzrost zanieczyszczenia środowiska i globalnego ocieplenia oraz realne możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom przez biznes. Dominował pogląd, że dążenie do neutralności klimatycznej staje się zobowiązaniem dla światowych gospodarek.

Z inicjatywy Pracodawców RP przedstawiono koncepcję „Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce”, która będzie głosem polskiego biznesu m.in. w trakcie listopadowego europejskiego „okrągłego stołu” biznesu ds. klimatu – odbędzie się on w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli, w ramach inicjatywy Marrakech Business Action for Climate (MBA4Climate). Zebrani na konferencji poparli ideę opracowania i podpisania Karty oraz wyrazili wolę wspólnej pracy nad jej redakcją.

– Karta Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce musi stać się naszą mapą drogową na najbliższe lata – powiedział otwierając konferencję Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Fundamentem jest przyjęcie dążenia do neutralności klimatycznej. Jego zdaniem, globalne działania proekologiczne idą zbyt wolno i grzęzną w jałowych debatach. To dlatego kilka miesięcy temu Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres skierował do społeczności międzynarodowej dramatyczny apel „Don’t bring a speech, bring a plan” („Nie przynoście przemówień, przynieście plan”). – Bezsilność potężnych organizacji jest niepokojąca. Pracodawcy nie są jednak ludźmi, którzy w takich sytuacjach czekają bezczynnie. Przedsiębiorczość to czyny. Dlatego postanowiliśmy przejść do działania. Zaczynamy od siebie. Tu, w Polsce – podkreślił Andrzej Malinowski.

– To znakomity moment, bo ekologia i ochrona klimatu stały się nie tylko modą, ale elementem światopoglądu konsumentów, zwłaszcza ludzi młodych – powiedział Zdzisław Sokal, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. – Dzięki takim oczekiwaniom świadomych konsumentów działalność proekologiczna może łatwiej stać się elementem działalności biznesowej.

O wyzwaniach związanych z neutralnością klimatyczną, a stojących przed polską gospodarką, mówiła Monika Sekuła, zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Podkreśliła, że jednym z nich są rosnące ceny uprawnień do emisji CO2. – W obecnej chwili ceny kształtują się na poziomie ok. 25-30 euro za tonę. Taniej już było – powiedziała i dodała, że propozycja Komisji Europejskiej wskazuje ceny uprawnień na poziomie nawet 200 euro za tonę dwutlenku węgla w perspektywie 2050 roku. Wiceszefowa KOBiZE zwróciła też uwagę, na problem generowany przez… rosnącą elektromobilność. Pojazdy napędzane prądem przyczynią się wprawdzie do ograniczania emisji, ale potrzebują energii elektrycznej. To oznacza zwiększenie zapotrzebowania na prąd, którego produkcja może zanieczyszczać środowisko. 

W ramach konferencji odbyły się m.in. dyskusje panelowe, które poprowadzili: Anna Żyła, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska oraz członkowie Narodowej Rady Rozwoju – prof. dr hab. Alojzy Nowak (dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) i Grzegorz Wiśniewski (prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej).

Panel dyskusyjny zatytułowany „Zielona gospodarka – moda czy konieczność?” szybko wykazał, że ekologiczny biznes to jedyny możliwy kierunek rozwoju. – Na rynku będzie rządził ten, kto opanuje gospodarkę obiegu zamkniętego. To ona daje prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne w warunkach ograniczonego dostępu do źródeł energii – ocenił prezes zarządu Orlen Południe Jarosław Wróbel. Prezes Mlekovity Dariusz Sapiński zwracał uwagę na konieczność zaspokajania wymagań konsumentów, na przykład dotyczących recyklingu. – Dlatego wprowadziliśmy opakowanie wykonane w 87 proc. z materiałów roślinnych – tłumaczył.

Ekologiczny biznes ma także wymiar finansowy – banki coraz częściej będą inwestować jedynie w to, co nie uderza w neutralność klimatyczną. – Sektor finansowy stopniowo wprowadza metodologię, która sprawi, że firmom niespełniającym standardów troski o środowisko trudniej będzie pozyskać finansowanie – mówiła Joanna Erdman, wiceprezes ING Banku Śląskiego. – Mamy świadomość, że dla biznesu przestawienie się na zieloną gospodarkę będzie trudne. Nie chcemy przeprowadzać rewolucji, ale na pewno nie możemy sobie pozwolić na stanie w miejscu – zaznaczyła.

– Renault jest przekonane, że w ciągu 10 lat samochody staną się całkowicie autonomiczne, napędzane elektrycznie i użytkowane w systemie współdzielenia – skomentował Timothy Manuel, dyrektor generalny Terytorium East w Grupie Renault. – Cieszę się, że mogę być tutaj i przekonać się, że Polska jest bardzo zaangażowana także w kwestię elektromobilności – powiedział. Podkreślił, że samo zainteresowanie konsumentów to za mało i to rządy muszą wspierać działania proekologiczne, tak jak dzieje się to na przykład w Norwegii.

O kluczowej roli administracji rządowej mowa była także w trakcie panelu pt. „Filary nowego ładu – innowacja, legislacja”. – W każdej dziedzinie biznes potrzebuje przejrzystych, przewidywalnych i sprawiedliwych reguł gry, także w odniesieniu do energii. Nie można zmieniać celów klimatycznych zbyt gwałtownie. Innowacje muszą wyrastać z kultury organizacyjnej, ze świadomości – mówił prezes zarządu Enea Mirosław Kowalik.

– Potrzeba pieniędzy, czasu i cierpliwości, by nasz kraj był innowacyjny. Inwestycje w rozwiązania ekologiczne są szansą na innowacje – zaznaczył prof. dr hab. Alojzy Nowak. – Od polityków trzeba oczekiwać, by nie zaklinali rzeczywistości. Ponadto Polska powinna wykorzystać potencjał gospodarki obiegu zamkniętego, bo może ona być dźwignią innowacji, np. w elektromobilności – ocenił Włodzimierz Gołębiowski, prezes zarządu Born Electric.

– Wkrótce zmieni się globalny obraz energetyki – ostrzegał w czasie panelu „Biznesowy cel XXI wieku – neutralność klimatyczna” Grzegorz Onichimowski, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Nie możemy traktować wypełniania celów klimatycznych jako uciążliwego obowiązku – róbmy to, bo to nam się opłaca. Każdy z nas jest uczestnikiem rynku energii – apelował. Jan Buczek, prezes zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce zwracał uwagę, że nie wszystkim branżom będzie łatwo spełnić normy ekologiczne. – Dla transportu nie ma innego sposobu dostosowania się do norm emisji niż zakup nowego taboru. Przewoźnicy zrzeszeni w ZMPD już to robią. Rozumiemy potrzeby środowiska, ale oczekujemy równego traktowania – powiedział Buczek.

Wyzwania stoją też m.in. przed branżą piwowarską, która potrzebuje dużych ilości wody w procesach produkcyjnych. – Zmniejszanie się zasobów wody oznacza, że ograniczenie jej zużycia w produkcji jest dla nas kwestią przetrwania – tłumaczył Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie. Podał on równocześnie przykład tego, że można skutecznie szukać rozwiązań proekologicznych na różnych etapach produkcji. – Jesteśmy też jednym z liderów rynku żywności jeśli chodzi o recykling. Połowa piwa na rynku jest już sprzedawana w butelkach zwrotnych – mówił.

W trakcie dyskusji pojawiły się również głosy na temat prawa krajów rozwijających się do ekspansji gospodarczej dokonywanej kosztem środowiska, wzorem tych państw, które wspięły się na szczyt rozwoju ignorując kwestie zrównoważonego rozwoju. Podkreślano, że to jedna z przyczyn, dla których światowa i polska polemika nad zagadnieniem wpływu gospodarki na klimat jest tak trudna.

Dr Leszek Juchniewicz, główny ekonomista Pracodawców RP podkreślił, że dziś wszyscy – w tym całe środowisko biznesowe – muszą szybko nabywać rzetelną wiedzę o środowisku, klimacie i działaniach proekologicznych. – Nie możemy uchylać się od odpowiedzialności, zasłaniając się brakiem wiedzy czy kompetencji. Wiedzę w tych obszarach trzeba po prostu zdobyć, wykorzystywać ją i szerzyć – spuentował.