Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Konkurencyjna edukacja. UCZELNIA-IDEA: cyfrowa transformacja

Już 18 kwietnia na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konferencja pt. Konkurencyjna edukacja. UCZELNIA-IDEA: cyfrowa transformacja. Organizatorzy zapowiadają połączenie atrakcyjnych formuł: wykładu, „power speech”, debaty oksfordzkiej oraz loży mentorów, a także obecność szerokiego grona ekspertów i autorytetów, którzy wezmą udział w dyskusji o rozwoju technologii oraz cyfrowej transformacji.

To już kolejne wydarzenie realizowanie w ramach cyklu Open Eyes Economy ON TOUR, będącego częścią Open Eyes Economy Summit 2018.

Konferencja: Konkurencyjna edukacja. UCZELNIA-IDEA: cyfrowa transformacja rozpocznie się o godz. 10.00 na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechniki (ul. Gabriela Narutowicza 11/12). Atrakcyjna forma spotkania ma sprowokować wybitnych prelegentów do znalezienia odpowiedzi na postawione przez organizatorów pytania, a podczas debaty oksfordzkiej, która będzie centralnym punktem programu, padnie teza: „Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje”.

Konferencji towarzyszyć będzie uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów MBA Politechniki Gdańskiej, obchodzących w tym roku jubileusz dziesięciolecia.

„Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega (…) na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach” – twierdził Albert Einstein. Jakże aktualnie brzmią te słowa dzisiaj, w czasach cyfrowej transformacji postępującej gwałtownie nie tylko w nauce i technice. Cyfrowa transformacja dotyczy każdego z nas, następuje w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy na nią gotowi? Jaki ma na nas wpływ? Jakie niesie szanse, a jakie zagrożenia. Jak w pełni wykorzystać możliwości, które nam daje w sferze edukacyjnej, akademickiej, biznesowej i osobistej?

Odpowiedzi na te pytania poszukają autorytety i eksperci, którzy wezmą udział w wydarzeniu zaplanowanym w atrakcyjnej formule łączącej wykład, „power speech” i debatę oksfordzką, podczas której postawiona zostanie teza: „Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje”.

Open Eyes Economy Summit to międzynarodowy szczyt ekonomii opartej na wartościach społecznych, odbywający się raz do roku, jesienią, w centrum kongresowym ICE Kraków. Jednak aby zetknąć się z ekonomią wartości, nie trzeba czekać do listopada. Cykl spotkań Open Eyes Economy ON TOUR to seminaria, minikonferencje, sesje o charakterze merytorycznym, które odbywają się w wielu polskich i w wybranych europejskich miastach.

Tym razem wybitni prelegenci spotkają się w Gdańsku na konferencji pt. Konkurencyjna edukacja. UCZELNIA-IDEA: cyfrowa transformacja. Celem spotkań OEE on tour jest nawiązywanie i rozwijanie ogólnopolskich oraz międzynarodowych inicjatyw i kontaktów, a w dłuższej perspektywie – stworzenie jak największego forum wymiany doświadczeń, inspiracji i transferu idei.

Konkurencyjna edukacja. UCZELNIA-IDEA: cyfrowa transformacja
Politechnika Gdańska (Dziedziniec Fahrenheita w Gmachu Głównym)
18 kwietnia 2018
godz. 10.00


Szczegółowy program i rejestracja