Fundusze Europejskie – odpowiedzią na trudności na rynku pracy

13 września br. w warszawskim hotelu Marriott odbył się Kongres Funduszy Europejskich organizowany przez Pracodawców RP. Partnerem merytorycznym Kongresu była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Tematy poruszane podczas kongresu dotyczyły zrealizowanych do tej pory projektów w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz planowanych nowych przedsięwzięć. Kongres otworzył Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, który w swoim przemówieniu zwracał uwagę na problemy z jakimi boryka się aktualnie rynek pracy. Niedostateczna ilość wykwalifikowanych pracowników, brak współpracy między biznesem a nauką, czy trudności prawne związane z zatrudnianiem obcokrajowców, to tylko najważniejsze z nich. Według Prezydenta odpowiedzią na te problemy może być efektywne wykorzystanie środków z Funduszy Europejskich.

Obecny na kongresie Minister Jerzy Kwieciński zaprezentował stan wdrażania programów finansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i 16 Programów Regionalnych. Minister podkreślił, że jesteśmy obecnie na czele innych państw europejskich w zakresie wydatkowania przyznanych kwot w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Podczas kongresu, w panelach dyskusyjnych wzięli udział również  przedstawiciele kluczowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy, firm realizujących projekty oraz samych beneficjentów. Kongres podsumował prof. Mirosław Grewiński, stwierdzając, że inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego przynosi niepodważalne korzyści i efekty na wszystkich polach.
 
Podczas Kongresu była możliwość porozmawiania o możliwościach pozyskania finansowania z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.