STANOWISKO WRDS WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO WS. PRZEPISÓW O BUDOWIE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

WRDS Województwa Dolnośląskiego opracował stanowisko w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha.

Stanowisko jest dostępne tutaj.

Powrót