STANOWISKO WRDS WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim w sprawie ujawnionych problemów w województwie małopolskim związanych z zatrudnieniem w podmiotach leczniczych oraz agresji wobec pracowników służby medycznej. 

- Zgłaszamy, iż konieczne jest systemowe ogólnokrajowe rozwiązanie narastającego problemu agresji. Ujawniane są coraz częściej przypadki słownej i fizycznej agresji pacjentów oraz osób trzecich wobec pracowników szpitala. WRDS w Województwie Małopolskim apeluje do Rady Dialogu Społecznego o dokonanie przeglądu obowiązujących przepisów, w celu ich zmiany m.in. w kierunku wprowadzenia wymogów technicznych zabezpieczenia szpitali, a także wymogów związanych z zasadami ochrony szpitali - czytamy w apelu. 


Treść stanowiska jest dostępna tutaj

Powrót