STANOWISKO NR 4/2020 STRONY PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW WRDS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Strona Pracodawców i Pracowników Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wnosi postulaty w sprawie problemów zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa. 

Strona Pracodawców i Pracowników Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wnioskuje m.in. o utrzymanie na zadowalającym poziomie zaopatrzenia w indywidualne środki ochrony,  o  zapewnienie wszystkim pracownikom ochrony zdrowia nieodpłatnej dostępności do testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2, a także o objęcie pracowników szpitali oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego pracujących w bezpośrednim narażeniu na zakażenie SARS-CoV-2 ubezpieczeniem zdrowotnym i ubezpieczeniem na życie - na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. 


Pismo przewodnie do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz stanowisko WRDS są dostępne odpowiednio tutajtutaj

Powrót