STANOWISKO NR 17/2020 STRONY PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW WRDS W KIELCACH

Strona Pracodawców i Pracowników Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach wnosi o pilne podjęcie działań ze strony władz centralnych jak i lokalnych, których głównym celem będzie pomoc wszystkim przedsiębiorcom i pracodawcom, która pozwoli na zachowanie przez nich płynności finansowej oraz utrzymanie miejsc pracy i zatrudnienia.


Głównymi postulatami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach są: 

  • okresowe zniesienia wszelkich danin publicznych, w tym podatków CIT i PIT oraz składek ZUS;
  •  odroczenia terminów na złożenie zeznań i deklaracji podatkowych.


Pismo do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz stanowisko WRDS  są dostępne odpowiednio tutajtutaj.

Powrót