STANOWISKO NR 29/1/2020 WRDS SPOŁECZNEGO W KATOWICACH

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach wystosowała apel w sprawie usprawnienia działań mających na celu wdrożenie programów pomocowych dla przedsiębiorców dostępnych dzięki zapisom tzw. Tarczy Antykryzysowej, uchwalonej w wyniku rozwijającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2.  

 

– Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach efektywność proponowanych rozwiązań upatruje zarówno w szybkości i sprawności wprowadzania instrumentów i programów pomocowych, jak również w określaniu jasnych i przejrzystych reguł ich udzielenia oraz warunków umożliwiających aplikowanie o nie. Dlatego też apelujemy o sprecyzowanie transparentnych kryteriów korzystania z rozwiązań wspomagających gospodarkę oraz dostępności środków finansowych w celu wsparcia przedsiębiorców, których operatorem – w ramach Tarczy Antykryzysowej – jest Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju –  czytamy w tekście. 


Pismo do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz stanowisko WRDS są dostępne odpowiednio tutajtutajPowrót