STANOWISKO NR 1/2020 PREZYDIUM WRDS WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego apeluje w sprawie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

- Zdaniem Członków Prezydium WRDS WD należy rozważyć przynajmniej ułatwienia w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców przebywających już w Polsce, by składanie wniosków było prostsze, a uzyskanie dotacji dot. pobytu i pracy cudzoziemców wymagało mniej formalności- czytamy w treści stanowiska.


Pismo do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, uchwała oraz stanowisko są dostępne odpowiednio tutaj, tutaj i tutaj.


Powrót