POSIEDZENIE PLENARNE MAŁOPOLSKIEGO WRDS Z UDZIAŁEM PREZYDENTA PRACODAWCÓW RP ANDRZEJA MALINOWSKIEGO

Już w czwartek 25 czerwca o godz. 14 odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Małopolskiego z udziałem Prezydenta Pracodawców RP i przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Andrzeja Malinowskiego.

Agenda:

14:00-14:05 Otwarcie spotkania

14:05-14:35 Realizacja wsparcia w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Pan Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Pani Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

14:35-16:15 Neutralność klimatyczna Małopolski

Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu  

Pan Andrzej Malinowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego

Pan Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Pan Piotr Łyczko, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska ds. Programów Ekologicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Pan Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa

Pan Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH

Pani Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji Aeris Futuro

Pan Andrzej Guła, Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego

Pan Stanisław Nowacki, Członek Zarządu Polskiej Sieci „Energie Cités”

16:15-16:20 Wolne wnioski

Podsumowanie spotkania


Powrót