Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce, które zastąpiły działające wcześniej Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym w drodze dotacji celowej. O utworzeniu WRDS postanawia marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej jednej organizacji pracodawców oraz co najmniej jednej organizacji pracowników.  

Szczegółowe informacje o Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego są dostępne tutaj.