Senacka komisja za zniesieniem limitu składek na ZUS od 1/01/2019 r.

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała poprawkę o wprowadzeniu ustawy, dotyczącej zniesienia limitu składek na ZUS od stycznia 2019 r. O wprowadzenie zmian postulowali Pracodawcy RP. Z ich argumentami zgodzili się senatorowie, argumentując, że ustawa nie była dogłębnie omówiona na forum Rady Dialogu Społecznego.