Zespół ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy

Jeżeli nasze rekomendacje znajdą się w Kodeksie pracy, to będzie wartość dodana - mówi Rafał Hrynyk o pracach zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy przy Pracodawcach RP. Zwraca uwagę, aby w przygotowywanych przepisach podniesione zostało znaczenie oceny ryzyka na stanowisku pracy.